14 CZERWCA 2015

Regulamin

Triathlon Lubasz
LUBASZ, 15 MAJA 2016
 
1.    Organizator
 
Firma Hubert Król - Trener Triathlonu
 
2.    Współorganizatorzy
 
 • Gmina Lubasz
 • Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu
 • UAM Triathlon Poznań

 

3.    Cel
 
 • Upowszechnianie triathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców gminy Lubasz oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru;
 • Promocja Gminy Lubasz, pokazanie walorów turystycznych;
 • Wyłonienie najlepszych zawodników Gminy Lubasz na rok 2016;
 
4.    Termin i miejsce
 
 • Triathlon Lubasz odbędzie się w dniu 15.05.2016
 • Start- będzie znajdował się nad Jeziorem Dużym w Lubaszu;
 • Meta i strefa zmian będzie znajdowała się na terenie GOK w Lubaszu;
 
5.    Program imprezy
 
Sobota 14.05.2016 :
17:00-20:00 możliwość odebrania pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 
Niedziela 15.05.2016:
07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (GOK w Lubaszu);
8:30 - otwarcie strefy zmian dla dystansu 1/8 IM;
9:15 - zakończenie wydawania pakietów startowych dystansu  1/8  IM (0,475 km-22km-5,25km );
9:30 - zamknięcie wejścia do strefy zmian;
9:45 - zamknięcie strefy zmian i odprawa techniczna  zawodników dystansu 1/8 IM;
10:00 - START zawodników dystansu 1/8 IM;
11:05 - przewidywany pierwszy zawodnik na mecie;
12.00 - przewidywany ostatni zawodnik na mecie dystansu 1/8 IM;
12:00- odbiór rowerów dla dystansu 1/8 IM;
12:00 - zakończenie wydawania pakietów startowych dystansu  1/4 IM (0,95 km-45 km-10,55 km);
13:00 - wprowadzenie rowerów dla dystansu 1/4 IM;
12:00 - zamknięcie biura zawodów;
13:30 - zamknięcie wejścia do strefy;
13:45 - zamknięcie strefy zmian i odprawa techniczna  zawodników dystansu 1/4 IM;
14:00 - START zawodników dystansu 1/4 IM;
14:45 - dekoracja zawodników 1/8 IM;
16:10 - przewidywany pierwszy zawodnik na mecie;
18:00 - przewidywany ostatni zawodnik na mecie;
18:00 – 19:00 - dekoracja zawodników;
19:00 – zakończenie imprezy;
 
6.    Trasa
 
 • Triathlon na dystansie 1/8 IM 475m pływanie (1 pętla), 22km rower (2 pętla), 5,25km bieg (1 pętla)
 • Triathlon na dystansie 1/4 IRON MAN 950m pływanie (2 pętle), 44km rower (4 pętle), 10,55km bieg (2 pętle)
 • Pianki dozwolone.
 • Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny), trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego, jednak mogą pojawiać się samochody wyjezdzającego z posesji lub dróg leśnych;
 • Podczas zawodów na dystansie 1/4 IM będą wprowadzone limity czasowe:
  • czas na ukończenie konkurencji pływackiej to 45min,
  • czas na ukończenie konkurencji rowerowej (łącznie z czasem pływania) to 2h30min,
  • końcowy limit czasu na ukończenie całego triathlonu to 4h00min.
 
7.    Biuro zawodów
 
 • Biuro zawodów będzie mieściło się w GOK w Lubaszu;
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu 14.05 (sobota) od godziny 17:00 do godziny 20:00 oraz w dniu zawodów 15.05 (niedziela) w godzinach 7:00-12:00;
 
8.    Punkty odżywiania
 
 • Na dystansie 1/8IM oraz 1/4 IM na trasie rowerowej jak i biegowej będzie znajdować się punkt odżywczy.
 
9.    Pomiar czasu
 
 • Pomiar czasu podczas Triathlonu w Lubaszu wykona firma PLUS TIMING przy pomocy chipów pasywnych.
 • Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, oraz na mecie biegu;
 • Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto;
 • Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika;
 • Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego;
 
10.    Klasyfikacje i kategorie
 
 • Klasyfikacje i kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia):
 
K20        - kobiety 16-29 lat;
K30        - kobiety 30-39 lat;
K40        - kobiety 40-49 lat;
K50        - kobiety 50+ ;
M20        -mężczyźni 16-29 lat;
M30        - mężczyźni 30-39 lat;
M40        - mężczyźni 40-49 lat;
M50        - mężczyźni 50-59 lat;
M60        -mężczyźni  60+ ;
KL - Najlepsza zawodniczka z gminy Lubasz;
ML - Najlepszy zawodnik z gminy Lubasz;
 
 • Klasyfikacja Sztafet
 
Zasady rozgrywania triathlonu sztafet: każdy zespół składa się z 3 zawodników, z czego każdy zawodnik jest "dedykowany" jednej dyscyplinie: pływanie, jazda na rowerze, bieg. Zmiana następuje poprzez przekazanie chipa. Pierwsza zmiana (po pływaniu) nastąpi w części strefy zmian. Druga zmiana (po jeździe rowerowej) nastąpi w części strefy zmian. Maksymalna liczba sztafet to 30 zespołów.
 
11.    Nagrody
 
 • Trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary i drobne nagrody rzeczowe.
 • Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.
 • Trzy pierwsze drużyny w kategorii SZTAFET otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki
 • Wszyscy zawodnicy z dystansu 1/8 IRONMAN oraz 1/4 IRONMAN, którzy ukończą Triathlon Lubasz otrzymują pamiątkowy medal;
 • Dla każdej kategorii wiekowej puchary i nagrody zostaną wręczone pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 3 osób w danej kategorii wiekowej. W przypadku mniejszej liczby osób dana kategoria zostanie połączona z kategorią młodszą.
 
12.    Warunki uczestnictwa
 
 • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do triathlonu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Triathlonu w Lubaszu oraz dokumentowania zawodów;
 • Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku;
 
13.    Zgłoszenia
 
 • Zgłoszeń można dokonywać do 30 kwietnia 2016 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: TriathlonLubasz.pl w zakładce „ZAPISY” ;
 • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 15 maja 2016 w godzinach od 07:00 do 12:00. Biuro zawodów zamknięte zostanie o godzinie 12:00;
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełnia formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową;
 • Na obu dystansach obowiązują limity uczestników:
  • 1/8 IRONMAN - 350 osób
  • 1/4 IRONMAN - 350 osób
  • 1/8 IRONMAN SZTAFETY - 30 sztafet
  • 1/4 IRONMAN SZTAFETY - 30 sztafet
 
14.    Opłata startowa
 
 • W zawodach Triathlon Lubasz 2016 obowiązuje opłata startowa:

 

 • do 10.11.2015 - 69 zł 1/8IM, SZTAFETY 99zł

79 zł 1/4 IM, SZTAFETY 99zł

 

 • do 10.01.2016 - 79 zł 1/8 IM, SZTAFETY 119zł

99 zł 1/4 IM, SZTAFETY 129zł

 

 • do 10.03.2016 - 89 zł 1/8 IM, SZTAFETY 129zł

109 zł 1/4 IM, SZTAFETY 159zł

 

 • do 10.04.2016 - 99 zł 1/8 IM, SZTAFETY 139zł

129 zł 1/4 IM, SZTAFETY 179zł

 

 • do 30.04.2016 lub w biurze zawodów - 109 zł 1/8 IM, SZTAFETY 149zł

149 zł 1/4 IM, SZTAFETY 199zł

 

 • Podczas zapisów istnieje możliwość zakupienia koszulki zawodów w cenie 19 zł (należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu)
 • Pierwszych 50 zawodników na każdym dystansie, którzy zapiszą się na triathlon w Lubaszu otrzyma koszulkę w cenie podstawowej opłaty startowej
 • Zwrot opłaty startowej może nastąpić maksymalnie do dnia 18.04 i zwracany jest w wysokości 50% opłaty dokonanej przez uczestnika
 • Do dnia 31.04 istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na innego zawodnika lub na zawody w roku 2017.
 • Organizatory wystawia faktury Vat w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty
 
15.    Rowery
 
 • 1/8IM- Zawody są rozgrywane w konwencji z dozwolonym draftingiem (jazda na kole dozwolona). Rowery czaswe zabronione.
 • 1/4 IM - Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole - zabroniona). Rowery dowolne - za stan sprawności roweru odpowiada zawodnik. Trasa wyłączona z ruchu.
 
16.    Wyniki
 
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów TriathlonLubasz.pl  w zakładce „WYNIKI”;
 

 

 

 

Skrócony Program imprezy

14 V 2016 godz. 16.00 - 20:00: możliwość odbióru pakietów startowych 
rozpoczęcie wydawania pakietów startowych
15 V 2016 godz. 10.00: START 1/8 IRONMAN
(0,475 km - 22 km - 5,25 km)
15 V 2016 godz. 14:00: START 1/4 IRONMAN
(0,95 km - 45 km - 10,55 km)
15 V 2016 godz. 14:30: Dekoracja zawodników 1/8 IM
(nagrodzenie najlepszych zawodników)

 

Sponsorzy

     

Organizatorzy

               

Patron medialny

 

Partnerzy